Telefon (hivatali időben): +36 84/355-011; +36 20/982-3682   Email: onkormanyzat@balatonszabadi.hu

Pályázati Felhívás

Balatonszabadi Község Önkormányzata (8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 102.) pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

Balatonszabadi, Marosi u. 2. szám alatti, 340/4 hrsz-ú, 745 m2 nagyságú, beépítetlen terület megjelölésű ingatlan

A terület övezeti besorolása: falusias lakóövezet

Az ingatlanon található közmű: víz és csatorna

Az ingatlan irányára: bruttó 3.000.000,-Ft

A vételár kifizetése az adásvételi szerződés aláírását követő 60 napon belül történik.

A legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további licittárgyalás folytatódik.

Új épület elhelyezésének tervezésekor a mindenkori építési jogszabályok az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.
  • Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).
  • A pályázathoz csatolni kell nullás adóigazolást (NAV, önkormányzati), gazdasági társaság esetében a társaság cégkivonatát, egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói nyilvántartást, az ingatlanon tervezett tevékenység leírását.

A pályázat benyújtásának határideje: bontására 2020. július 30. 10.00 óra.

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület jogosult a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítani.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban, a 84/355-011-es telefonszámon lehet kérni.

Balatonszabadi, 2020. július 2.                                         

                                                                       Balatonszabadi Község Önkormányzata képv:

                                                                            Hosszú-Kanász Eszter polgármester sk.

Összegzés

Balatonszabadi község Somogy megyében, a Siófoki járásban található. Lakosságszám tekintetében a megye legnagyobb községe.

Terület: 41,34 km²

Népesség: 2 969 fő (2019.12.31-i adat)

 

Községi Önkormányzat

Polgármester: Hosszú-Kanász Eszter (telefon: 0620/436-3080)
Alpolgármester: Kálmán Zoltán
Jegyző: dr. Töpler Eszter
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat: Gábor Adrienn

Cím: 8651. Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 102.
Telefon: 84/355-011, 0620/982-3682
Fax: 84/355-031

E-mail: onkormanyzat@balatonszabadi.hu
Internet: http://www.balatonszabadi.hu