Nyomtatás

 

 

 

Lakossági felhívás

parlagfű elleni közérdekű védekezésre

 

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó, ingatlan tulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében belterületen - saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján - a jegyző végez helyszíni ellenőrzést, és a parlagfű elleni előírt védekezés elmulasztása esetén közérdekű védekezést (kényszer-kaszálást) kell elrendelnie, mely azonnal végrehajtandó.

A közérdekű védekezés elrendelésével párhuzamosan a jegyző értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

Az ingatlan tulajdonosa köteles megtéríteni a közérdekű védekezés teljes költségét.

A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek behajtásra.

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a megyeszékhely szerinti járási hivatal növény-és talajvédelmi osztálya növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétől függően 15.000 – 5.000.000.- Ft

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a fenti határidőre a gyommentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfű mentesség mindannyiunk közös érdeke, nem beszélve arról, hogy gyors intézkedéssel mentesülhetnek a kötelező határozat és bírság, a közérdekű védekezés költségének megfizetési kötelezettsége alól.

 

dr. Töpler Eszter

jegyző

Bejelentkezés - Regisztráció

Képek rólunk

Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
Balatonszabadi
2012. Balatonszabadi